Edge browers leest voor

Ken je dat? Daar komt de volgende pdf weer je kant op om te lezen. Sommige mensen kunnen dat feilloos: lezen op een computer. Ik kan het best aardig, maar er zijn momenten waarop ik liever meerdere dingen tegelijk wil doen. Bijvoorbeeld geestdodend schroefjes sorteren kan prima in combinatie met iets anders. Podcasts zijn favoriet, muziek luisteren natuurlijk ook. Maar sinds kort laat ik de computer ook vaak voorlezen.

Er zijn online tools te vinden die teksten kunnen voorlezen, bijvoorbeeld naturalreaders . Er zijn ook commerciële pakketten op de markt, die bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in voorlezen voor dyslectici. Maar sinds kort kan de nieuwe browser EDGE van Microsoft dat ook, standaard. Heb je een webpagina voor je neus, dan kun je een stukje tekst selecteren en door rechts te klikken kan de selectie voorgelezen worden.

Dat kan ook als je een pdf document hebt. (disclaimer: er zijn ook pdf tools die kunnen voorlezen) Edge kan namelijk ook pdf openen. Als je rechts klikt op een bestand (pdf) en je geeft aan dit te willen ‘openen met’ dan kun je Edge selecteren. Als het document geopend is, kun je in de taakbalk zien dat daar de optie ‘hardop voorlezen’ te vinden is. (ook kan je de pdf verder bewerken door te markeren en erin te tekenen. Je kan het ook opslaan, zodat deze bewerkingen bewaard blijven)

Als je op voorlezen drukt, begint Edge boven aan de openstaande pagina te lezen. De zin die voorgelezen wordt, komt ook bold gemaakt in beeld en de woorden worden nog verder geaccentueerd in een wit vlakje.

Door blijven lezen

Makkelijk is dat Edge gewoon door leest. Aan het einde van de pagina, scrolt hij naar de volgende en gaat hij verder. Dat is beter dan al die online tools, waar je een beperkt aantal woorden kwijt kan en dan na een pagina of wat weer een nieuw pagina moet kopieren. Dat was waar ik naar op zoek was, want dan kan ik gewoon door met schroefjes sorteren of zo. Nadeel is dat alles voorgelezen wordt. Ook paginanummers, onderschriften, namen van grafieken enz. Alles dat als tekst wordt herkend wordt voorgelezen. Soms is het wat lastig te volgen tussen twee bladzijdes in, omdat er zoveel onzin wordt voorgelezen en de zin, die eindigde op de ene pagina en doorgaat op de volgende, niet meer te volgen is.

Spraakopties

Er zijn niet veel opties bij het voorlezen. Je kan de stem kiezen en je kan de snelheid instellen. De stem is bepekt tot 1 keuze in het NL, maar er zijn meerdere stemmen te downloaden. De stem is vrouwelijk en uit eerder onderzoek is gebleken dat mensen liever voorgelezen worden door vrouwen dan door mannen. Ik beaam dit. De snelheid is wel prettig. De normale stand is bij studie materiaal prima, maar bij iets luchtiger stukken kan de snelheid omhoog. Maar dat moet je natuurlijk zelf naar eigen voorkeur instellen.

Kortom:

Microsoft heeft een team losgelaten op de nieuwe Edge browser die (net als bij de ontwikkeling van het office 365 pakket) er goed nadenkt over de mogelijkheden die gebruikers willen. Voorlezen is een optie die vaak beschreven wordt voor dyslectici en slechtzienden. Maar digital natives maken al veel vaker gebruik van spraak om iets te lezen (zoals voorleesboeken). Voor mij is deze optie en lekkere aanvulling die gebruiksgemak vergroot: koptelefoon (draadloos natuurlijk) op, voorlezen aanzetten en het loopt vanzelf.

2020 Philippe Abbing