bestandsversie word

Bestandsrevisies Als je veel samenwerkt of werkt aan een belangrijk document, is het fijn om een vangnet te hebben voor het geval je iets verprutst. Dit vangnet is (beperkt) aanwezig in Word. Via Bestand / Info / Versies eerdere versies kan je (misschien) iets terughalen, maar dit werkt  niet altijd. Als je een document bewaart in OneDrive, […]