word HOOFDLETTERS naar kleine letters

Hoofdletters omzetten naar kleine letters Een tekst begint  met een hoofdletter en eindigt met een punt. Helaas past niet iedereen dit in de praktijk altijd even goed toe, waardoor je af en toe documenten voor je neus krijgt die een compleet circus van hoofdletters en kleine letters zijn. Bij kleine bestanden kun je dat uiteraard […]

bestandsversie word

Bestandsrevisies Als je veel samenwerkt of werkt aan een belangrijk document, is het fijn om een vangnet te hebben voor het geval je iets verprutst. Dit vangnet is (beperkt) aanwezig in Word. Via Bestand / Info / Versies eerdere versies kan je (misschien) iets terughalen, maar dit werkt  niet altijd. Als je een document bewaart in OneDrive, […]

excel tabel in word document

Excel in Word Een tabel in Word te maken is niet zo moeilijk, al dan niet via kopiëren en plakken vanuit Excel. Meestal is het eindresultaat een statisch object waar geen berekeningen mee kunnen worden gedaan. Maar door een Excel-bestand in te voegen in een Word-document, behoudt het Excel-document zijn rekenkracht. Je kunt het Excel-document […]

WORD: de hele zin selecteren?

In WORD kun je uiteraard met je muis tekst selecteren om te bewerken. Maar er zijn slimme truuks om beter, makkelijker en sneller te selecteren. 1 keer klikken in een zin en je cursor staat op de juiste plek; 2 keer klikken en het hele woord is geselecteerd; Maar bij 3 keer klikken wordt de […]

word documenten vergelijken

Als je nu aan het werk bent met versies van documenten kun je soms door de bomen het bos niet meer zien. Uiteraard hou je zelf de versies bij in de bestandsnaam …_v12 en zet je diezelfde versie ook in het bestand (bijvoorbeeld in de voettekst). Maar ja… soms he…. dan gebeurt het. Twee wijzigingen […]

Harde spatie in word

WORD Harde spatie U wil er zeker van zijn dat Word bij het uitlijnen van tekst de voornaam en familienaam van een persoon niet op twee regels plaatst of een adres of telefoonnummer niet over twee regels verdeelt? Plaats tussen de delen dan geen gewone spatie maar een ‘harde spatie’. Dat doet u eenvoudigweg door ook de toetscombinatie Ctrl+Shift […]